Hieros Gamos (Wewnętrzne zaślubiny) – wersja łagodna

Format: 30 × 40 cm

Kategoria: