Oczy do patrzenia, uszy do słuchania, usta do mówienia – wersja łagodna

Kategoria:

Opis

Format: 30 × 40 cm

Odblokowuje ośrodek gardła, który odpowiada za nasze emocjonalne i umysłowe zmagania związane dokonywaniem wyborów i mocą naszej woli. Pomaga rozbudzić zdolność do podejmowania świadomych i wiążących decyzji w oparciu o Boskie prowadzenie, jak również „słyszeć to, co jeszcze nie zostało powiedziane”. Ułatwia szczerą i otwartą komunikację.